Inwentaryzacje

Inwentaryzacja jest procesem obejmującym swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie stanu faktyczneg.

W zakresie naszych usług znajduje sie inwentaryzacja instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, biurowych oraz handlowych.

Dotychczas wykonaliśmy inwentaryzację następujących obiektów:

- Telekomunikacja Polska S.A., Łomża, ul. Księcia Janusza I 1, inwentaryzacja instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

- Telekomunikacja Polska S.A., Białystok, ul. Cieszyńska 3, inwentaryzacja instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

- Telekomunikacja Polska S.A., Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8, inwentaryzacja instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

- Instytut Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110, inwentaryzacja rozdzielni głównych w wybranych budynkach

- Zarządku Mienia Komunalnego w Białymstoku, inwentaryzacja instalacji elektrycznej kilkudziesięciu bloków mieszkalnych

- Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, inwentaryzacja instalacji elektrycznej kilkunastu bloków mieszkalnych

- Politechnika Krakowska, inwentaryzacja instalacji elektrycznej Gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska, budynek Houston

- Administracji Domów Komunalnych we Włocławku, inwentaryzacja instalacji elektrycznej kilku bloków mieszkalnych

Kontakt
an image
z-projekt
ul. Powstańców 7/16
05-804 Pruszków

Email: zbigniew.bednarek@z-projekt.pl
Phone: (+48) 501 719 132

NIP: 534-129-92-67
REGON: 140247568