ProGen - informacje ogólne

ProGen jest bazą danych stworzoną w MS Access, która na podstawie wprowadzonych danych pomiarowych generuje przejrzyste protokoły ze sprawdzeń instalacji elektrycznych do 1kV.

Podstawowe cechy programu ProGen:

- baza danych Zlecających, Obiektów, Przyrządów, Pracowników - wpisujesz raz, a przy kolejnych protokołąch wybierasz z listy,

- wbudowane algorytmy sprawdzające wyniki pomiarów pod względem zgodności z normami,

- protokoły są przechowywane w jednym pliku, co zapewnia porządek i łatwe odszukanie potrzebnego protokołu,

- wszystkie protokoły mają czytelną forme, wyniki niezgodne z wymaganiami drukowane są czerwoną pogrubioną czcionką.


Kontakt
an image
z-projekt
ul. Powstańców 7/16
05-804 Pruszków

Email: zbigniew.bednarek@z-projekt.pl
Phone: (+48) 501 719 132

NIP: 534-129-92-67
REGON: 140247568